Coaching

Samen onderzoeken waar je “vraag” over gaat. De dubbele en driedubbele bodem er uitzeven. Inzichteijk maken wat je remt en wat er schuurt.¬†Oude patronen zichtbaar maken en herdefinieren naar je huidige positie. Bevrijdend. We maken een contracht omtrent je thema en vraag. Meestal zijn een aantal gesprekken meer dan toereikend om met hernieuwd inzicht verder te kunnen.

In sommige gevallen is het goed om samen met je partner een aantal gesprekken te voeren. Als blijkt dat het thema verankerd zit in je relationele speelveld. Ook dat kan zeer  bevrijdend zijn en je verder op weg helpen naar eigenheid.