Gesprekspartner voor leiderschap

Wie leiding geeft aan een organisatie of bedrijf als directeur, topambtenaar of manager, vindt soms zelf wat moeilijker een “echt”  klankbord. De feedback en respons die je krijgt van de collega/medewerker , de Raad van Commissarissen, vrienden of  je partner is misschien niet echt bruikbaar. Domweg omdat zij in dezelfde situatie zitten. Om helder leiding te geven is het onontbeerlijk om vooral “JEZELF” vanuit 4 dimensies te leren kennen. Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Jezelf volledig en integraal waar te nemen en vanuit die bron en dat inzicht te leren handelen. Dienend, inspirerend en authentiek.

Zelfkennis is de bron van Leiderschap.

Ik ben graag  je gesprekspartner.

Spiegelen, Luisteren, Waarnemen, Sparingpartners, Luisteren, Confronteren, Begrijpen, Luisteren, Teruggeven, Ontmoeten.