WELKOM

Heeft u een écht klankbord? Er zijn een aantal redenen waarom ik dat vraag. Ik wil u graag meenemen:

Als directeur, topambtenaar of manager is het soms lastig om de feedback te krijgen waar u behoefte aan heeft. Iemand die niet alleen meedenkt, maar die het kader kent waarin u werkt en denkt. Iemand die bekend is met die positie en die u van daaruit vragen kan stellen die u dichterbij de kern brengen.

Het kan ook zijn dat u werkzaam bent in een familiebedrijf. Dan kan de organisatie en ook de communicatie een behoorlijke uitdaging zijn, omdat er ook andere belangen spelen en er andere verbindingen zijn dan ‘alleen’ het bedrijf. Ook dan kan het goed zijn om een klankbord te betrekken die alle facetten kent van een familiebedrijf.

Ben je als team bereid om elkaar open te leren kennen? En om jezelf te laten kennen? Voor groei is ruimte nodig. Inclusief de ruimte om fouten te maken. Kun je elkaar vinden als klankbord? Heb je inzicht in de dynamiek?

Wat zijn de mogelijkheden van een organisatie? Zeker wanneer het schuurt en wringt. Daar liggen enorme kansen. Maar ook: enorm uitdagingen en hobbels om te nemen. Om die groei te benutten is een scherpe analytische blik en gedegen ervaring benodigd.

Ik ben graag je gesprekspartner.

Mijn naam is Jeannette van den Ingh-Van Wijk. Ik ben ruim 25 jaar lid van de directie geweest van een middelgroot Nederlands familiebedrijf. De laatste jaren als CEO. In 2003 was ik zakenvrouw van het jaar.

Daarnaast ben ik leiderschapscoach en -trainer, verbonden aan Call (Centrum voor Authentiek Lerend Leiderschap).

Ik ben trainer systemisch werk en supervisor voor teams, directies en organisaties.

Deze jarenlange ervaring is de waarborg dat ik een goede gesprekspartner voor je kan zijn.

Ik werk graag vanuit conferentiecentrum Samaya. Samaya is een kleinschalig kloosterhotel in het hart van Nederland.

Gesprekspartner voor leiderschap

Wie leiding geeft aan een organisatie of bedrijf als directeur, topambtenaar of manager, vindt soms zelf wat moeilijker een “echt”  klankbord. De feedback en respons die je krijgt van de collega/medewerker, de Raad van Commissarissen, vrienden of  je partner is misschien niet echt bruikbaar. Domweg omdat zij niet in dezelfde situatie zitten.

Lees meer…

Facilitator Familie Tafel

Familielid zijn van een familie met een familiebedrijf kan van alles betekenen, maar is voor alle familieleden een uitdaging. De spelregels zijn complex en de onuitgesproken wetten kunnen vaag of streng zijn. Er is sprake van een dubbel contract; Familie en Bedrijf.

Lees meer…

Facilitator Team Tafel

Sparringpartner voor teams. Een open dialoog met verrassende wendingen. Bent u bereid om elkaar echt te ontmoeten? Bent u bereid om de blunders samen te delen? Bent u bereid om echt samen te werken? Bent u bereid om naar elkaar  te luisteren tot de HELDERE VRAAG zich laat horen en zich laat herkennen?

Lees meer…

Organisatie advies en boardroom advising

Waar het schuurt in de organisatie is een kans voor ontplooiing. Vernieuwing. Innovatie.

Samen met de directieraad/raad van bestuur kijken naar wat er aan de orde is en herleiden wat de mogelijkheden van de organisatie zijn. De parallellen ervaren die er liggen tussen de eigen beweging en de beweging van de organisatie.

Lees meer…

CALL – YOUNG CALL- RECALL Masterclass – CALL Werkplaats

Ik werk met veel plezier en passie mee als leiderschapscoach van CALL (Centrum voor Authentiek Leiderschap en Leren).

CALL is een leiderschapsprogramma voor de top van het bedrijfsleven, wetenschap, overheid en ngo’s. CALL heeft als doel om de deelnemers uit te dagen tot meer authentiek, verantwoord leiderschap. Van zichzelf, van hun organisatie en uiteindelijk van de wereld.

Lees meer…

Workshop familie opstellingen

We zijn allemaal onderdeel van verschillende systemen: familie, werk, school, cultuur, religie, seksuele identiteit, sekse en dergelijke. Uit liefde en loyaliteit aan zo’n systeem wijken we soms van het eigen pad af met als gevolg een gevoel van doelloosheid. In je leeft een verlangen naar betekenis.

Lees meer…

© Copyright - De Verbeeldingh