Wie leiding geeft aan een organisatie of bedrijf als directeur, topambtenaar of manager, vindt soms zelf wat moeilijker een “echt”  klankbord. De feedback en respons die je krijgt van de collega/medewerker, de Raad van Commissarissen, vrienden of  je partner is misschien niet echt bruikbaar. Domweg omdat zij niet in dezelfde situatie zitten.

Om helder leiding te geven is het onontbeerlijk om vooral “JEZELF” vanuit vier dimensies te leren kennen:

  • fysiek
  • emotioneel
  • mentaal en
  • spiritueel.

Jezelf volledig en integraal waar te nemen en vanuit die bron en dat inzicht te leren handelen. Dienend, inspirerend en authentiek.

Zelfkennis is de bron van Leiderschap.

Mijn naam is Jeannette van den Ingh-Van Wijk. Ik ben ruim 25 jaar lid van de directie geweest van een middelgroot Nederlands familiebedrijf. De laatste jaren als CEO. Daarnaast ben ik leiderschapscoach en -trainer, verbonden aan Call (Centrum voor Authentiek Lerend Leiderschap). Ik ben trainer systemisch werk en supervisor voor teams, directies en organisaties. Deze jarenlange ervaring is de waarborg dat ik een goede gesprekspartner voor je kan zijn. Ik ontmoet je graag.

Spiegelen, Luisteren, Waarnemen, Sparringpartners, Luisteren, Confronteren, Begrijpen, Luisteren, Teruggeven, Ontmoeten.

© Copyright - De Verbeeldingh