Familielid zijn van een familie met een familiebedrijf kan van alles betekenen, maar is voor alle familieleden een uitdaging. De spelregels zijn complex en de onuitgesproken wetten kunnen vaag of streng zijn. Er is sprake van een dubbel contract; Familie en Bedrijf.

Dan kan het gaan over:

  • de kans om in het “eigen” familiebedrijf  te gaan werken
  • de kans dat je er niet welkom bent
  • de kans dat je steeds vergeleken wordt met je vader of moeder en geen eigen speelruimte voelt
  • de kans dat je er wel wilt werken maar niet met dat ene familielid
  • de kans dat degenen die er werken niet de door jou gekozenen zijn
  • de kans dat je je eigendom niet beheerd ziet, zoals je dat zou willen
  • de kans dat er onduidelijkheid is tussen het eigendom van het bedrijf en de functie in het bedrijf
  • de kans dat je eruit zou willen stappen, maar niet weet of het financieel haalbaar is voor de achterblijvers
  • etc.

Allerlei varianten zijn mogelijk. Vaak zijn deze niet transparant en ligt er een taboe op het bespreekbaar maken ervan. De leeuwen en tijgers blijven op de dijk. De vuile was blijft binnen. De draken blijven onder de tafel.

Uit liefde voor elkaar? Uit macht? Uit onmacht? Uit gewoonte, zo doen wij dat bij ons?

Voor families die elkaar willen leren kennen op een integrale manier en elkaar de ruimte willen geven voor zelfontplooiing en zelfontwikkeling binnen de veiligheid van het familiebedrijf, organiseert De Verbeeldingh de Familie Tafel.

Een plek om elkaar te ONT-moeten.

Mijn naam is Jeannette van den Ingh-Van Wijk. Geboren in een familiebedrijf. Getrouwd in een familiebedrijf. Ik ben ruim 25 jaar lid van de directie geweest van een middelgroot Nederlands familiebedrijf. De laatste jaren als CEO. Daarnaast ben ik leiderschapscoach en -trainer, verbonden aan Call (Centrum voor Authentiek Lerend Leiderschap). Ik ben trainer systemisch werk en supervisor voor teams, directies en organisaties. Deze jarenlange ervaring is de waarborg dat ik een goede gesprekspartner voor je kan zijn.

Ik ontmoet je graag.

Bevragend, Spiegelend, Motiverend en Analyserend, Confronterend, Luisterend, Accepterend, Waarderend. 

© Copyright - De Verbeeldingh