Waar het schuurt in de organisatie is een kans voor ontplooiing. Vernieuwing. Innovatie.

Samen met de directieraad/raad van bestuur kijken naar wat er aan de orde is en herleiden wat de mogelijkheden van de organisatie zijn. De parallellen ervaren die er liggen tussen de eigen beweging en de beweging van de organisatie.

Mogelijk aan de hand van organisatie opstellingen zichtbaar maken wat de organisatie vastzet. Groei kan alleen plaatsvinden wanneer er ruimte is voor beweging.

Vijfentwintig jaar ervaring in leidinggeven aan organisaties.  Zowel in de zakelijke omgeving als in de bestuurlijke omgeving van brancheorganisaties en CAO commissies en als lid van de Raad van Commissarissen/Raad van Advies.

Bevragend, Spiegelend, Motiverend en Analyserend.

© Copyright - De Verbeeldingh